اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات ساخت تولید داخل صنعت نفت

نمایشگاه شنبه 08/Bahman/1401 11:28

مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی ایران از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات ساخت تولید داخل صنعت نفت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز رحیم جلیلی گفت : به منظور معرفی تواننمندی های صنعتگران داخل کشور و با رویکردی به سمت بومی سازی قطعات و توسعه آن به سمت رونق تولید و ارتباط با کشورهای همسایه فرصت مغتنمی را برای صاحبان صنایع فراهم آورده است .

وی افزود: این نمایشگاه یه مدت 4 روز با حضور 260 واحد تولید کننده و دانش بنیان از 17 استان کشورمان طی روزهای 17 الی 20 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه  بین المللی استان خوزستان برگزار می گردد .