اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و انگلیس 23 اسفند برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 06/Esfand/1401 07:42

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و انگلیس روز سه شنبه 23 اسفند در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و انگلیس ساعت 11 روز سه شنبه 23 اسفند با رعایت کلیه تشریفات قانونی در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی، شماره 175، برگزار می‌شود. انتخاب هیات مدیره در دستور کار این مجمع خواهد بود.

آن دسته از اعضاء که حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق مشترک سپری شده باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را خواهند داشت و حداکثر تا 10 روز قبل از مجمع 13 اسفند سال جاری  فرصت دارند تا درخواست مکتوب نامزدی خود را در دبیرخانه اتاق مشترک  ثبت کنند.