اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تقویم نمایشگاه های تخصصی کشور عمان در سال 2023 منشتر شد

اتاق مشترک شنبه 06/Esfand/1401 13:45

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان از انتشار تقویم نمایشگاه های تخصصی کشور عمان در سال 2023 خبرداد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز جمال رازقی گفت : اطلاعات تکمیلی در خصوص حوزه های فعالیت ، اطلاعات مجری برگزار کننده و چگونگی حضور در نمایشگا های موصوف در وب سایت این اتاق مشترک ( بخش فرصتهای تجاری عمان  ، نمایشگاه های تخصصی عمان ) قابل دسترس می باشد .

وی افزود: در صورت برگزاری پایون ج.ا. ایران در هریک از نمایشگاه های تخصصی عمان توسط شرکتهای مجری دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت ، اطلاع رسانی خواهد شد .