اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

لیست اطلاعات اعضای معتبر و فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز منتشر شد

اتاق اهواز جمعه 12/Esfand/1401 17:07

به اطلاع می رساند در راستای فراهم آوردن فرصت رقابت سالم و یکسان جهت تمامی داوطلبان دهمین دوره انتخابات اتاق، اطلاعات اعضای معتبر و فعال در پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بارگذاری  شد. 

لیست اطلاعات اعضای معتبر و فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز