اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فهرست اسامی نهایی داوطلبان واجد شرایط دهمین دوره انتخابات اتاق اهواز

اتاق اهواز دوشنبه 15/Esfand/1401 08:18

فهرست اسامی نهایی داوطلبان واجد شرایط دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور طی اطلاعیه‌‌ای اسامی 35 نفر از داوطلبان واجد شرایط دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ابلاغ شده از سوی دبیرخانه شورایعالی نظارت را اعلام کرد.
مشروح لیست 35 نفر نهایی داوطلبان اتاق بازرگانی اهواز  از اینجا قابل دسترس است .