اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

لیست رای دهندگان واجد شرایط به جز واجدین رای دهی دارای کارت های عضویت حقیقی اتاق اهواز

اتاق اهواز چهارشنبه 17/Esfand/1401 19:18

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با هدف شفافیت و افزایش مشارکت در دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لیست رای دهندگان واجد شرایط به جز واجدین رای دهی دارای کارت های عضویت حقیقی را نیز منتشر کرد.

این اطلاعات از طریق لینک زیر قابل مشاهده است. 
http://voter.chambertrust.ir/List.aspx?Branch=7594