اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و سوئیس 21 فروردین برگزار می‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 14/Farvardin/1402 09:00

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و سوئیس 21 فروردین در طبقه اول اتاق ایران برگزار می‌شود.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک ایران و سوئیس روز دوشنبه 21/01/1402 راس ساعت 11:00 در طبقه اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.

استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال 1400 و تصویب آن، استماع گزارش صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 و گزارش بازرس تصویب آن، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در دستور کار این مجمع خواهد بود.