اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نحوه‌ی استرداد مالیات و عوارض خرید پیرامون صادرات مواد خام و مواد اولیه‌ی تولید

بخشنامه ها یکشنبه 20/Farvardin/1402 09:16

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نظر به ابهام مطرح شده در خصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید به منظور وحدت رویه مقرر می دارد؛

بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‏ های مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (۱۴۱) قانون مالیات‏ های مستقیم به موجب مصوبه شماره ۵۸۶۸۳ت ۵۴۵۳۷ مورخ 1396/۰۵/16 هیأت محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره 200/۹۷/22 مورخ 1397/۰۲/24 این سازمان ابلاغ شده است. بنابر این در صورتی که صادرات مؤدی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده (۱۴۱) قانون مالیات‏ های مستقیم اعلام می شود باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است: اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص فهرست ‏های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره ۱۱۷۵۱۸ ت ۵۹۱۵۶هـ مورخ 1400/۱۰/01 و شماره ۱۳۳۲۹۱ /ت ۶۰۳۳۴هـ مورخ 1401/۰۷/27 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‏ های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/۹۷/22 مورخ 1397/۰۲/24) درج نشده است، موضوعیت ندارد.