اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشنامه موضوع ابلاغ موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال 1402

اتاق اهواز یکشنبه 27/Farvardin/1402 11:20

 
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع موارد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ توسط مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کامل