اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

جشن گلریزان آزاد زندانیان غیرعمد به همت اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد

اتاق اهواز چهارشنبه 30/Farvardin/1402 14:02

️جشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد به همت اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد که در این مراسم حدود 70 میلیارد ریال مساعدت مالی توسط بخشی از فعالان اقتصادی استان جمع آوری و به ستاد دیه استان خوزستان اهدا گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، این مراسم با حضور چهره های اقتصادی خوزستان و همچنین رییس کل دادگستری استان، مدیرکل امور زندان ها و مدیرعامل ستاد دیه خوزستان برگزار گردید.

️رئیس کل دادگستری استان و همچنین مدیرکل زندانهای خوزستان از همکاری و مشارکت اتاق بازرگانی اهواز در برگزاری این آیین قدردانی کردند.

️اتاق بازرگانی اهواز برای دومین سال، در برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت دارد.