اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی اهواز انتخاب شد

اتاق اهواز چهارشنبه 20/Ordibehesht/1402 09:04

هیات نمایندگان منتخب در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در نخستین نشست بعد از اعطای اعتبارنامه، هیات رئیسه جدید را تعیین کردند و محمدجواد امانی به‌عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، اولین نشست هیات نمایندگان این اتاق با دستور کار انتخاب هیات رئیسه جدید برگزار شد و با رأی هیات نمایندگان، ترکیب پنج نفره اعضاء هیات رئیسه جدید برای یک دوره چهار ساله انتخاب شدند.

در این نشست "محمدجواد امانی" به عنوان رییس، "شهلا عموری" نائب رییس اول، "صفدر پیرمرادی" نائب رییس دوم، "شاهرخ شیشه گر" خزانه دار و "عیسی نعامی" منشی ترکیب هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز را تشکیل دادند.

همچنین در پایان این نشست "محمد حلوائی"، "سید هبت‌اله اصولی"، "امین ابراهیمی" و "حمید مهاوی" به‌عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق اهواز در اتاق ایران انتخاب شدند.

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کمیسیون های تخصصی ذیل آن‌ها، بازوان مشورتی سه قوه در راستای بهبود محیط کسب و کار و بسط و توسعه کار فعالیتهای اقتصادی هستند.

فعالیت های این اتاق ها در چهارچوب، مشارکت‌جویی و جلب همراهی کارآفرینان، فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌ها، انجمن ها، مدیران دولتی، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی انجام می‌شود