اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و ایتالیا 30 خرداد برگزار می‌شود

اتاق مشترک چهارشنبه 03/Khordad/1402 14:14

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز سه شنبه 30 خرداد در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ایتالیا از ساعت 14 روز سه شنبه 30 خرداد در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود.

ارائه خلاصه گزارش عملکرد اتاق در سال 1401 ، بررسی و تصویب آن، ارائه ترازنامه و صورت های مالی 1401، بررسی و تصویب آن، ارائه گزارش بازرس قانونی اتاق، ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق، ارائه بودجه پیشنهادی برای سال 1402 ، بررسی و تصویب آن، تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء، تعیین روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب حسابرس مستقل، انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی در دستور کار این نشست خواهد بود.