اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

آشنایی با سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی – خرداد 1402

اتاق اهواز یکشنبه 07/Khordad/1402 14:26

به همت اتاق بازرگانی اهواز با همکاری اداره کل مالیاتی استان خوزستان دوره آشنایی با سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از : 

  1. آشنایی با مفاهیم و تاریخچه قانون
  2. آشنایی اشخاص مشمول و نحوه فراخوان
  3. آشنایی با مدل مفهومی قانون پایانه فروشگاهی
  4. آشنایی با نحوه دریافت شناسه یکتا و امضا الکترونیکی
  5. آشنایی با محدودیت ماده ۶ قانون و نحوه عمل آن
  6. آشنایی با انواع صورتحساب های الکترونیکی
  7. آشنایی با مشوقها و جرایم مالیاتی قانون پایانه فروشگاهی
  8. آشنایی با دادرسی مالیاتی قانون پایانه فروشگاهی
  9. آشنایی با نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی  به سامانه مودیان
  10. آشنایی با نحوه کار با کارپوشه و تایید یا رد صورتحساب ها در سامانه

 این دوره روز دوشنبه 8 خرداد 1402 از ساعت 10 لغایت 13 به صورت حضوری در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار می شود .

به شرکت کنندگان این دوره گواهینامه معتبر بین المللی (دو زبانه) اعطا می گردد .