اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و کویت

اتاق مشترک چهارشنبه 10/Khordad/1402 09:45

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و کویت روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 13 تا 14 در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و کویت روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 13 تا 14 در اتاق ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت)، شماره 175، طبقه ششم ساختمان اصلی برگزار می‌شود.

اصلاح تعداد اعضای هیات مدیره از 9 نفر به 5 نفر در راستای ماده 25 اساسنامه، افزایش طول مدت هیات مدیره از 2 سال به 3 سال و سایر موارد در دستور کار این مجمع عمومی است.