اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

شبکه بانکی با حمایت بیشتری برای ایجاد خوشه‌های صنعتی در خوزستان مشارکت کند

اتاق اهواز چهارشنبه 10/Khordad/1402 12:09

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر اینکه خوشه‌های صنعتی باعث ایجاد مزیت رقابتی استان در زمینه توسعه تجارت خارجی و رشد تولید خواهد شد گفت: شبکه بانکی با حمایت بیشتری برای ایجاد خوشه های صنعتی در استان مشارکت کند. 
 
محمد سید جواد امانی در نشست هم‌اندیشی با مجموعه مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف سرپرستی شعب بانک ملی در خوزستان اظهارکرد: رفع موانع تولید، مطالبه بخش خصوصی است و این موضوع علاوه بر خرد جمعی به تعامل و همکاری بین بخشی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. 
 
وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی نقش تعیین کننده ای در ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی استان دارد اضافه‌کرد: بانک ها با استفاده از ابزار و منابعی که در اختیار دارند می توانند پشتیبان بخش تولید باشند. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان‌کرد: شبکه بانکی باتوجه به شرایطی خاص استان از نظر استقرار صنایع بزرگ و همچنین نرخ بالای بیکاری، بسته های حمایتی ویژه ای را تدوین و ارائه کنند. 
 
امانی تصریح‌کرد: بدنه کارشناسی پارلمان بخش خصوصی با ارائه مشاوره های کاربردی شبکه بانکی و تصمیم‌گیران اقتصادی را در تدوین این بسته های حمایتی همراهی خواهد کرد. 
در این نشست نیز علامعلی آبی سرپرست مدیریت شعب بانک ملی استان خوزستان بر توسعه همکاری ها با بخش خصوصی استان و همچنین ارائه مشوق ها و حمایت های کاربردی از واحدهای تولیدی به منظور ایجاد فرصت های شغلی پایدار و همچنین رشد تجارت خارکی تاکید کرد. 
پیش از این نیز، استاندار خوزستان ایجاد خوشه‌های صنعتی را به عنوان اولویت کاری سال ۱۴۰۲ استان از طریق آموزش، بازاریابی محصولات، ساماندهی فارغ التحصیلان و مشارکت بانک ها و بخش خصوصی اعلام کرده است.