اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

برگزاری مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و امارات

اتاق مشترک دوشنبه 15/Khordad/1402 10:38

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 10:00 در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات روز دوشنبه 29 خرداد از ساعت 10:00 در اتاق ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 برگزار خواهد شد.  

ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1401، ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس 1401، بررسی و تصویب بودجه سالانه، تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و تصویب آن، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین روزنامه کثیرالانتشار در دستور کار این نشست خواهد بود.