اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نقش مهم وزارت خارجه در افزایش صادرات خوزستان

اتاق اهواز دوشنبه 29/Khordad/1402 11:18

 امانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: وزارت خارجه نقش مهمی در افزایش صادرات خوزستان دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمد جواد امانی  اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر شاهد ارتقای‌ سطح روابط دیپلماتیک با جهان هستیم که آن را به فال نیک می‌گیریم.

وی افزود: از وزارت امور خارجه به ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارت انتظار می‌رود ظرفیت‌های اقتصادی استان خوزستان را به شکل ویژه در سطح جهان معرفی کند زیرا حتی رئیس جمهور نیز طی سفرهای متعدد به این استان بر رفع مشکلات تاکید دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز عنوان کرد: ضرورت دارد که اقدامات وزارت امور خارجه همراه با پیوست اقتصادی باشد تا سبب توسعه اقتصاد و ارزآوری شود.

امانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آمادگی ارائه بانک اطلاعاتی توانمندی‌های استان خوزستان و همکاری اثربخش با وزارت امور خارجه را دارد.