اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجامع عمومی و فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و یونان 18 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 04/Tir/1402 12:24

سه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و سالیانه اتاق مشترک ایران و یونان روز یکشنبه 18 تیر از ساعت10 تا 12 در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و سالیانه اتاق مشترک ایران و یونان روز یکشنبه مورخ 18 تیرماه سال جاری  در اتاق ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال 1400 اتاق مشترک ایران و یونان روز یکشنبه مورخ 18 تیرماه سال جاری ساعت 10 با دستور جلسه تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال 1399 و سایر موارد برگزار می‌شود.

همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده سال 1401 نیز در همین روز و در ساعت 11 در اتاق ایران با دستور جلسه تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال 1400 و سایر موارد برگزار خواهد شد.

به علاوه مجمع عمومی عادی سالیانه نیز ساعت 12 همین روز در اتاق ایران برگزار می‌شود.

استماع قرائت گزارش بازرس و هیات مدیره و تصویب آن، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال 1401، بررسی برنامه فعالیت‌ها و بودجه سال مالی 1402 و تصویب آن، تعیین حق عضویت و ورودیه اعضاء، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در دستور کار این نشست خواهد بود.