اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و چین 15 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 30/Khordad/1400 08:43

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خود را سه‌شنبه 15 تیر ساعت 14 به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین سه شنبه 15 تیرماه ساعت 14 به صورت آنلاین در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستورجلسه این نشست به شرح زیر است.

1-        ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره

2-        انتخاب اعضای هیات مدیره

اعضای اتاق مشترک برای حضور مجازی در نشست مجمع می‌توانند از این لینک استفاده کنند.