اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

خمیر کاغذ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف شد

بخشنامه ها یکشنبه 11/Tir/1402 09:31

خمیر کاغذ به طور عام و صرف نظر از نحوه مصرف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معاف شد.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع معافیت خمیر کاغذ به صورت عام از مالیات بر ارزش افزوده مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در راستای وحدت رویه و تشخیص صحیح خمیر کاغذ مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز ۱-۶ (بند الف و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با توجه به نحوه اعلام نظر متفاوت برخی آزمایشگاه‌های زیر مجموعه سازمان ملی استاندارد و اختلاف نظرهای حادث شده در گمرکات اجرایی در تعیین ماهیت خمیر کاغذ و نظر به مکاتبات متعدد با سازمان امور مالیاتی دفتر تعرفه و پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران حسب مفاد نامه شماره ۲۱۰/۲۴۳۳۷ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ (تصویر پیوست) معاون حقوقی و فنی مالیاتی، خمیر کاغذ به طور عام و صرف نظر از نحوه مصرف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع قانون مزبور معاف است.

با عنایت به مکاتبات تخصصی دفتر تعرفه در این خصوص منتهی به جوابیه ۳۲۶۵۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ (تصویر پیوست) و پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر اینکه «خمیر کاغذ (pulp) یک واژه کلی برای مواد الیاف سلولزی است که از آنها برای ساخت کاغذ استفاده می‌شود مطابق ملاحظات عمومی فصل ۴۷ یادداشت‌های توضیحی، خمیرهای مشمول فصل ۴۷ عبارتند از اساساً الیاف سلولزی که از برخی مواد گوناگون گیاهی یا از ضایعات نسجی دارای منشأ گیاهی حاصل می‌شود. تفکیک و تمایز خمیر کاغذ از خمیر چوب موضوعیت نداشته خمیر چوب یکی از انواع خمیر کاغذ است.»

بر این اساس و حسب مفاد نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۲۹۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دفتر تعرفه، خمیرهای چوب خمیرهای الیاف حاصل از آخال و ضایعات کاغذ یا مقوا و خمیرها از سایر مواد الیافی سلولزی خمیر کاغذ تلقی و مشمول شماره‌های ۴۷۰۱ تا ۳۷۰۶ تعرفه بر اساس جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات می‌گردد. دستور فرمائید در خصوص تشخیص خمیر کاغذ مشمول جز (۶-۱) بند الف وتبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر این اساس و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام فرمایند.