اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده بهار تا ۲۶ تیر ماه

بخشنامه ها شنبه 17/Tir/1402 10:45


بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال ۱۴۰۲ تا ٢۶ تیرماه تمدید شد.


محمد هادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال ۱۴۰۲، را که مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ و مصادف با روز پنجشنبه بوده را به منظور تکریم مودیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تا ٢۶ تیرماه تمدید کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال ۱۴۰۲، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه است به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی حسابداری دات کام که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (فصل بهار سال ١۴۰۲) را تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/٢۶ تسلیم نمایند امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

۲- به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه تا تاریخ تعیین شده، هستند.