اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

معافیت تجهیزات و مواد اولیه دارو از افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی

بخشنامه ها یکشنبه 25/Tir/1402 10:00

عدم شمول افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی به تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک ابلاغ شد.

 علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع عدم شمول افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی به تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های ردیف (۳۴)، (۳۵) و (۳۸) سال جاری به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۸۸۸۱/ ت ۱۴۳۹ عدد مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ هیئت وزیران مبنی بر مستثنی شدن تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک از شمول افزایش دو درصد (۲) سود بازرگانی بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۰۹۹ ت ۱۱۰۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ (موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۳۵/۱۴۰۲/۳۷۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳)، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می‌گردد. ضمناً با توجه به ابلاغ کد تعرفه‌های تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی طی بخشنامه ردیف ۳۸ صرفاً ترخیص مواد اولیه آنها و مواد اولیه دارو در صورت تأیید مراتب در سامانه جامع گمرکی توسط سازمان غذا و دارو مشمول افزایش سود بازرگانی دو درصد موضوع بخشنامه ردیف ۳۵ نیست.

همچنین به محض دریافت فهرست مواد اولیه فوق الاشاره از وزارت صمت مراتب متعاقباً ابلاغ می‌گردد.