اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اطلاعیه مهم در مورد شاخص های انتخاب صادرکنندگان نمونه 1402

اتاق اهواز یکشنبه 01/Mordad/1402 10:04


"اطلاعیه"

  به اطلاع صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال ۱۴۰۲ می‌رساند سازمان توسعه تجارت ایران امسال نیز به رسم سال های گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش های قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص های مقرر، درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه ملی در سال ۱۴۰۲ در بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات می باشد  .

لذا از آنجائیکه ارزیابی شاخص ها و معیارها، تعیین میزان کف ارزش صادراتی و همچنین گروه بندی منتخبین و سقف مجاز انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۲ با توجه به پتانسیلهای تولیدی و صادراتی کشور بر عهده کارگروه ذیربط ملی مطابق با اختیارات اصلاحیه آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه به شماره ۹۴۷۶۵/ت ۴۸۱۷۱ ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد خواهشمند است موارد ذیل در دستور کار اطلاع رسانی قرار گیرد:

-   شاخصهای ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در بخش های کالا و خدمات به شرح پیوست جهت اطلاع رسانی به ذینفعان ارسال می گردد. (دانلود فایل پیوست)
-   متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی می توانند از تاریخ شروع ثبت نام که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید با رعایت الزامات مندرج در شاخص ها و در گروههای کالایی و خدمات منتخب نسبت به ثبت نام و تهیه مدارک و مستندات و بارگذاری آن اقدام نمایند.
-   براساس تکالیف ابلاغی بودجه و سیاست های اعلامی بانک مرکزی، حداقل درصد ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکننده ممتاز و نمونه ملی، شصت (۶۰) درصد می باشد.
-   ارزیابی و انتخاب بنگاههای صادراتی دارای سهام دولتی تا حداکثر ۴۹ درصد سهام دولتی برای انتخاب نهایی صادرکننده نمونه ملاک عمل می باشد .
-   صادرکنندگان برگزیده ممتاز و نمونه ملی طبق ضوابط مندرج در آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره ۹۴۷۶۵/ت ۴۸۱۷۱ ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی با دریافت تقدیرنامه و  تندیس طلایی مورد تشویق قرار می گیرند.

دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی