اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه تجهیزات ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی آفریقای جنوبی

نمایشگاه یکشنبه 01/Mordad/1402 10:21

مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برنامه برگزاری نمایشگاه تجهیزات ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی آفریقای جنوبی خبر داد .

فهرست شرکت هایی که درنمایشگاه 2023 حضور داشتند همراه با پروفایل ، شمراه های تماس و آدرس وبگاه و ایمیل از طریق این لینک قابل دسترس است .

 

https://www.dmgevents.com/