اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تصویبنامه درخصوص تعیین سود بازرگانی گوشت مرغ

بخشنامه ها شنبه 14/Mordad/1402 15:01

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سود بازرگانی گوشت مرغ ابلاغ شد.

 تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ هیات وزیران درخصوص «تعیین سود بازرگانی گوشت مرغ» طی نامه شماره ۷۷۳۷۵ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.