اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

برگزاری پاویون ج.ا.ایران در سی و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی هاوانا-کوبا

نمایشگاه یکشنبه 15/Mordad/1402 10:07

نظر به توافقات انجام شده در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به کشور کوبا سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد به منظور بهبود عملکرد تجارت خارجی با کشور کویا و بازاریابی و افزایش صادرات محصولات ایرانی نسبت به برپایی پاویون جا ایران در سی و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی هاوانا که از تاریخ ۶ لغایت ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۵ لغایت ۲۰ آبان ماه جاری برگزار خواهد شد اقدام نماید.

 شایان ذکر است اطلاعات تجارت خارجی کوبا بر روی تارنمای سازمان به آدرس www.tpo.ir در دسترس می باشد.