اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پیام رییس اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز خبرنگار

اتاق اهواز سه شنبه 17/Mordad/1402 09:56

در سلسله ی همه مشاغل و اصناف و حرفه های مختلف بندرت متخصصی را می توان یافت که تاثیرگذاری یک روزنامه نگار مسئولیت پذیر و آشنا به اصول حرفه ای را داشته باشد. یکی از خصوصیات بارز یک روزنامه نگار، احساس مسئولیت و واکنش نسبت به رویدادهای پیرامون خود است. نفوذ و اثرگذاری این حرفه از بدو پیدایش تاکنون تقریباً همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را درنوردیده که این تاثیر در حوزه اقتصاد داخلی و بین المللی بصورت چشمگیر بوده است. اساساً نمی توان دنیای کسب و کار و تجارت را بدون حضور متنوع رسانه و مطبوعات تصور کرد. در گذشته ی نه چندان دور وسایل ارتباط جمعی، منابع و رسانه های خبری محدود و جلوه ی دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات بسیار محدودتر، اما با سیر پیشرفت علمی بشر در حوزه ی ارتباطات و ورود پدیده ای به نام اینترنت و فضای مجازی، جوامع انسانی برای اولین بار با پدیده ی نوظهوری به نام " انقلاب یا انفجار اطلاعات " مواجه گردیدند.
این فضای جذاب، پرحجم و مالامال از تنوع در مدت زمان بسیار کوتاه توجه بخش عمده ای از جمعیت جهان را بخود جلب و آنان را به کاربران ثابت تبدیل نمود. از جمله پیامدهای حاکم شدن فضای مجازی، قرار گرفتنِ ( تقابل گونه و و در مواردی همراه گونه ) این فضا با مطبوعات کاغذی و رسانه های سنتی است.
سرعت انتقال اخبار و گردش اطلاعات در این فضا از یک سو و کُندی چاپ و انتشار اخبار توسط مطبوعات سنتی سوی دیگر باعث گردید که یک ماده خبری بسیار دیر (گاهی با بیش از ۱۲ ساعت تاخیر) به دست مخاطب برسد که در چنین حالتی ماده ی مزبور، ارزش خبری خود را از دست می دهد و باصطلاح می سوزد. در ارتباط با همراهی این تکنولوژی با مطبوعات سنتی می توان به راه اندازی نسخه های الکترونیکی اشاره کرد. البته حساب نشریات تحلیلی و تخصصی همچون مجلات اقتصادی، هنری، ورزشی و... که به تحلیل رویدادها و اخبار و ارایه گزارش‌های مختلف می پردازند، از حساب فضای   مجازی کاملا جداست.
فارغ از دسته بندیهایی که برای رسانه های سنتی قایل می شوند ، برای ما و مجموعه ی همکارانمان در اتاق بازرگانی اهواز، مفهوم مطبوعات بسیار ارزشمند بوده و توسعه آن را در راستای توسعه اقتصادی و ارتقای شاخص های اجتماعی در استان خوزستان تلقی می کنیم.
خوشبختانه خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز ما در استانی مملو از قابلیتهای اقتصادی قرار دارند. ظرفیتهای استان از آثار تاریخی آن تا مرزهای زمینی، بنادر، صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع بزرگ فولاد، نیشکر و صنایع جانبی آن، باغداری، کسب رتبه های برتر در زمینه تولید غلات، صنایع و معادن و دهها خصلت و فرصت اقتصادی دیگر، هرکدام می تواند زمینه ساز تهیه ی مقالات، گزارش‌ها و یاداشتهای مختلف باشد.

به نظر اینجانب استان خوزستان استانی است که سوژه های اقتصادی آن پایان ناپذیر هستند و با برنامه ریزی می توان این پتانسیل را بگونه ای هنرمندانه به سوژه های مختلف رسانه ای و مطبوعاتی تبدیل بکند. در همین راستا روزنامه نگاران و خبرنگاران متعهد در کنار بیان نقاط قوت، حتما ضعفها و سوءمدیریتهای احتمالی را از قلم نخواهند انداخت و با هدف اصلاح روش‌های ناکارآمد و لزوم ارتقای کارکردها در این زمینه نیز نقش آفرینی کنند.
اینجانب به نمایندگی از هیات نمایندگان، اعضا و کارکنان اتاق بازرگانی اهواز، این روز را به روزنامه نگاران و خبرنگاران عزیز خوزستان تبریک می گویم و برایشان موفقیت آرزو می کنم.

◻️ محمدجواد امانی
◻️ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز