اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اعزام هیات تجاری به یونان

اتاق مشترک چهارشنبه 18/Mordad/1402 09:37

اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان  همزمان با 87 امین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی اقدام به اعزام یک هیات تجاری می نماید .

برای مطالعه بروشور اینجا کلیک کنید.