اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مصوبه هیات وزیران پیرامون سود بازرگانی گوشت مرغ

بخشنامه ها شنبه 21/Mordad/1402 12:14

هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی گوشت مرغ را تصویب  کرد .