اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نواب رییس کمیسیون بازرگانی، حمل ونقل و گمرک اتاق اهواز انتخاب شدند

اتاق اهواز شنبه 21/Mordad/1402 14:07

کمیسیون بازرگانی، حمل ونقل و گمرک اتاق اهواز به ریاست شهلا عموری با دربرگیری بیشترین اعضا، از جمله کمیسیون هایی تخصصی هستند که با انتخاب اعضای کمیسیون، نواب آن تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، انتخابات نواب رییس کمیسیون بازرگانی، حمل ونقل و گمرک اتاق اهواز با حضور اعضا، نائب رییس اول اتاق، دبیر اجرایی و عضو هیات نمایندگان این اتاق برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بر اساس رای اعضای کمیسیون، آقای "پرورش" و خانم "شموسی" به ترتیب نواب اول و دوم کمیسیون بازرگانی، حمل ونقل و گمرک اتاق اهواز انتخاب شدند.