اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه مشترک یوگ اکسپو قرقیزستان – ایران 2023

نمایشگاه شنبه 28/Mordad/1402 10:43

نمایشگاه مشترک یوگ اکسپو قرقیزستان - ایران در تاریخ 27 الی 29 شهریور ماه سال جاری در شهر اوش قرقیزستان برگزار می گردد .

پیوست 1

پیوست 2