اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشنامه موضوع مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲

بخشنامه ها دوشنبه 30/Mordad/1402 14:09


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. 
 
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ طی نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

متن بخشنامه