اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

توسعه صنایع پایین دست کشاورزی در خوزستان به شتاب بیشتری نیاز دارد

اتاق اهواز دوشنبه 06/Shahrivar/1402 09:32

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه بخش مهمی از معیشت مردم استان خوزستان به حوزه کشاورزی وابستگی دارد گفت: در این زمینه، همواره توسعه صنایع پایین دست کشاورزی با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ضروری است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، طاهر سبحانی در نخستین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اهواز اظهارکرد: هم اندیشی در راستای تعیین اولویت های توسعه کشاورزی با کمک این کمیسیون برنامه ریزی و به دستگاه های تصمیم گیرنده پیشنهاد داده خواهد شد. وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که موضوعاتی مانند حقابه و تنش آبی بخش کشاورزی یکی از مهمترین چالش های این حوزه محسوب می شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: کمیسیون کشاورزی با کمک اعضا و با رویکرد آسیب شناسی این حوزه تلاش دارد تا نسبت به ایجاد ارزش افزوده و بهره وری ، بررسی های تخصصی را در دستور کار قرار دهد. سبحانی اضافه کرد: تلاش برای توسعه همکاری های منطقه ای و افزایش مراودات تجاری بخش کشاورزی با کشورهای منطقه نیز از دیگرحوزه های کاری این کمیسیون خواهد بود که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی استان و ارزآوری برای کشور را رقم بزند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه های اقتصادی، معیشتی و اشتغالزایی بیان داشت: با ایجاد هم‌افزایی و همکاری های بین بخشی با دستگاه های تصمیم گیرنده، بخش کشاورزی در حوزه کاهش نرخ بیکاری استان می تواند بیش از پیش تاثیرگذار باشد. گفتنی است در پایان این نشست، محسن امانی و زهرا حمید نواب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق اهواز با انتخاب اعضا انتخاب شدند.