اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

چالش های حوزه صنعت خوزستان نیاز به بررسی کارشناسی و آسیب شناسی دقیق دارد

اتاق اهواز دوشنبه 06/Shahrivar/1402 09:34

رییس کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: حوزه صنعت در استان خوزستان با چالش هایی روبه رو است که برای رفع آنها نیاز به بررسی های کارشناسی و آسیب شناسی دقیق است. 
 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، رضا طاهری در نخستین نشست کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی در جمع اعضای این کمیسیون اظهارکرد: این کمیسیون، دربرگیرنده سه کاری است که علاوه بر صنایع، موضوعات حوزه احداث و خدمات فنی – مهندسی را دنبال می کند. 
وی بیان داشت: در مجموع، این کمیسیون در حوزه صنعت ریشه دارد که فعالیت آن می تواند در بخش های مختلف تاثیرگذار و منشاء دستاوردهای کاربردی باشد. 
طاهری افزود: واحدهای تولیدی امروز در حالی با مشکلات اساسی روبه رو هستند که باید با دستورکارهای کارشناسی در راستای فرمایشات مستمر مقام معظم رهبری برای رفع موانع پیشرو، گام برداشت. 
رییس کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی بیان داشت: واحدهای صنعتی بخصوص، صنایع کوچک دربرگیرنده بخش مهمی از اشتغال پایدار استان هستند که حفظ این فرصت های شغلی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی ادامه داد: دستگاه های متولی صنعت باید برای حمایت از این حوزه برنامه ریزی های جدی را ارائه کنند و اتاق بازرگانی اهواز به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این زمینه مشارکت، همکاری و هم‌افزایی خواهد داشت. 
طاهری با تاکید بر اینکه رونق صنایع استان در گرو توجه به صنایع پایین دست و حمایت از بخش تولید است افزود: تلاش داریم با مشارکت اعضای کمیسیون مشکلات حوزه بیمه تامین اجتماعی، بانک، مالیات، مواد اولیه و صدور مجوزهای مربوط به بخش سرمایه گذاری را بررسی و برای آنها راهکار ارائه کنیم. 
رییس کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی یادآورشد: در این کمیسیون، کمیته های کاری تشکیل خواهد شد تا پارلمان بخش خصوصی نسبت به موضوعات و مسائل حوزه صنعتی، با اشراف بیشتر و تخصصی تر مطالبه گری انجام شود. 
گفتنی است، در پایان این نشست، علی طاهری و شریف عچرش به عنوان نواب رییس کمیسیون صنایع، احداث و خدمات فنی مهندسی انتخاب شدند.