اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و سوریه 28 شهریور برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 11/Shahrivar/1402 11:23

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و سوریه سه شنبه 28 شهریور در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و سوریه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 28 شهریور 1402 در طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره 175 ، طبقه ششم برگزار خواهد شد.

کاهش تعداد اعضای هیات مدیره در راستای اختیارات ماده 25 اساسنامه اتاق مشترک و افزایش زمان فعالیت هیات مدیره اتاق مشترک از 2 سال به 3 سال در دستور کار این مجمع عمومی خواهد بود.