اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پیام رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت هفته تعاون

اتاق اهواز دوشنبه 13/Shahrivar/1402 09:54

یکی از مهمترین مشخصه های تعاون ، بُعد قانونی آن است که در قانون اساسی به عنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

نگاهی به قانون بخش تعاون کشور نشان می دهد که این بخش از جهت اقتصادی اهمیت بسیار دارد. به عنوان مثال تأمین ، ایجاد شرایط و امکانات اشتغال و کار برای عموم به منظور رسیدن به اشتغال کامل ، همچنین قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند اما تجهیزات انجام  کار را ندارند، نیز تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بخش تعاون قرار داده است.

در همین راستا تحقق عدالت اجتماعی و ممانعت از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای مطلق نیز در زمره ی مسئولیت‌های این بخش است. صلاحیت‌ها و وظایف قانونی بخش تعاون بسیار متنوع و زیاد است و ما در اینجا قصد ورود به این حوزه را نداشته ، به همین مقدار کم اکتفا می کنم.

همانطور که بیان شد وظیفه ی بخش هایی همچون تعاونی و خصوصی جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق است. طبق قانون ، دولت موظف به پشتیبانی از این بخشها (بویژه تعاون) جهت تحقق اهداف موردنظر بوده و چنانچه در این زمینه به وظایف خود عمل کند ، قطعا شاهد پیشرفت و شکوفایی خواهیم بود.

اتاق بازرگانی اهواز  درک دقیقی از نقش و اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و استان دارد  از این رو به فعالان حقوقی و حقیقی بخش تعاون به چشم اعضای خود می نگرد بنابراین در این دوره قصد تقویت حلقه های ارتباطی خود با فعالان استانی این بخش را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتقاد داریم که تعامل میان اتاق های بازرگانی و تعاون در استان خوزستان در شرایط ایده آل نبوده و این تعامل جای بسیار برای همکاری‌های سازنده بیشتر دارد.

برای اتاق بازرگانی اهواز رشد و توسعه ی اقتصاد استان، اشتغال و ارتقای کیفی محصولات تولیدی و در نهایت شکوفایی اقتصادی، آرمان و هدف بزرگ به شمار می رود و هر عامل که در این زمینه کمک می کند، قطعا مورد تایید ما نیز خواهد بود. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که میان رسالت و اهداف بخش خصوصی و بخش تعاونی تفاوت چندانی وجود ندارد و این دو با اتخاذ روش های مناسب قادر به خدمت به اقتصاد استان هستند.

اینجانب به نمایندگی از اعضا، هیات نمایندگان و کارکنان اتاق بازرگانی اهواز، این هفته را به تلاشگران این عرصه و مسئولان تبریک عرض کرده، برایشان موفقیت روزافزون تمنا می نمایم.

 

محمدجواد امانی

رئیس اتاق بازرگانی اهواز