اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی

اقتصادی سه شنبه 14/Shahrivar/1402 10:22

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۲۳۰۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ معاونت محترم برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعلیق سیستمی کارتهای بازرگانی صادر کنندگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد می باشد ، قابل ملاحظه و بهره برداری می باشد.

متن نامه :

به اطلاع میرساند به منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارتهای بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد میباشد به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد کارت بازرگانی آنها تعلیق میگردد که اولین مرحله از تعلیق کارتها از هفته گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

لذا خواهشمند است موضوع به کلیه صادرکنندگان آن استان اطلاع رسانی .گردد همچنین به اطلاع میرساند فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص میبایست از طریق ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد بدین صورت که پس از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰، در صورت مراجعه متقاضی نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی میبایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدی نرخ بازگشت ،ارز ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز، نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد.

لازم به ذکر است رفع تعلیق کارت بازرگانی توسط ادارت کل صمت استانی برای این گونه افراد الزاما میبایست پس از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت پذیرد و هر گونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تامین استان ممنوع میباشد.

همچنین به اطلاع میرساند ارائه مهلت بیشتر جهت بازگشت ارز به این اشخاص صرفاً در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.