اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

رکورد چاپ پول و توضیح روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز

اتاق اهواز شنبه 18/Shahrivar/1402 11:33

رئیس جمهور اخیرا گفته است که کسری بودجه بدون چاپ پول جبران شده است اما گزارش های رسمی حاکی از رشد سالانه ۴۵ درصدی پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ و بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.
رئیس قوه ی مجریه همچنین ادعا کرده است که در دولت فعلی کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از منابع مختلف خبری، آخرین آمارهای بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است. در همین راستا این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است.
گزارشهای مرتبط به این مبحث نیز نشان می دهند که نسبت پول به نقدینگی که نشان دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که این نسبت بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد.

 

توضیح روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز:
داده های آماری برای فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی کشور موضوعاتی بسیار حساس و مهم هستند زیرا مبنای اصلی هر نوع تحلیل و برنامه ریزی، اتکا به همین داده ها و اطلاعات است و قابل قبول نیست که میان آمار ارائه شده توسط رئیس دولت و بانک مرکزی که رسمی ترین و حرفه ای ترین مرکز تهیه ی اطلاعات در این زمینه است، اختلاف یا تناقضات شدید آماری دیده بشود.
بطور کلی مراکز علمی و اتاقهای بازرگانی کشور مهمترین مخاطب این قبیل داده ها به شمار می روند و ضرورتی وجود ندارد که مخاطب چنین آمارهایی عامه ی مردم باشند. شاید گفته بشود که ارایه گزارش به مردم جزیی از وظایف دولت و حق مردم است که از شرایط اقتصادی کشورشان مطلع بشوند، حتی در این حالت نیز، حداقل انتظار ارایه اطلاعات دقیق و قطعی و اجتناب از تضاد در اعداد و ارقام و پرهیز از نشر اطلاعات ناصحیح و روانه کردن آنها به افکار عمومی است لذا هرجا که در قطعیت اطلاعات تردید وجود داشته باشد یا آن اطلاعات با داده های نهادهای رسمی در تعارض باشد، تحت هیچ شرایطی نباید به آمار نادرست استناد کرد و بدون اخذ استعلام چنین مواردی را با افکار عمومی در میان گذاشت.