اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات فولادی و فلزات رنگین اساسی

اقتصادی دوشنبه 27/Shahrivar/1402 12:48


"در راستای اجرای ماده (۸) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان محصولات فولادی و فلزات رنگین اساسی موضوع فهرستهای پیوست، مکلف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در بازه زمانی ۸۰ روز پس از صدور پروانه صادراتی و صرفا از طریق فروش حواله ارزی در سامانه نیما می باشند."

تعرفه های مشمول نهایی فلزات رنگین

فهرست اعلامی دفتر صنایع معدنی