اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

شبکه بانکی برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوزستان کنسرسیوم تشکیل دهد

اتاق اهواز شنبه 01/Mehr/1402 07:57

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز گفت: به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خوزستان، تشکیل کنسرسیوم‌هایی از شبکه بانکی با هدف تامین مالی، ضروری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، علی شعبانی در نشست کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهارکرد: استان خوزستان به واسطه برخورداری از ظرفیت های تولیدی و اقتصادی استراتژیک، برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی از زمینه مناسبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از چالش های بخش خصوصی است گفت: پیشنهاد می شود در راستای توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی پایدار در استان، شبکه بانکی به صورت کنسرسیوم در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری مشارکت کند.

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: اینکه سرمایه گذاران بخشی از فعالیت ها و پروژه های خود را با محوریت شبکه بانکی انجام دهند؛ امری طبیعی است؛ بنابراین در استان باید روش های نوین تامین مالی مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.

شعبانی با تاکید بر اینکه فعالیت بازار پول و سرمایه بدون مشارکت شبکه بانکی دشوار است گفت: تشکیل کنسرسیوم‌ شبکه بانکی در اجرای پروژه های سرمایه گذاری، ضمن تامین مالی، به بهره وری و اثربخشی در توسعه اقتصادی منجر می شود.

وی تصریح کرد: پروژه های سرمایه گذاری مختلفی در خوزستان اجرایی شده که بخشی از کمبود نقدینگی این صنایع از طریق بانک ها تامین شده است.

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز بر افزایش حد اعتباری بانک ها در استان تاکید کرد و گفت: بروز رسانی و افزایش حد اعتباری بانک ها، انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی استان خوزستان را با شتاب بیشتری همراه می کند.

شعبانی تاکید کرد: این اقدام از طولانی شدن فرآیندهای بانکی در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات جلوگیری می کند و تاب آوری شرایط سرمایه گذاری در استان را به دنبال دارد.

وی در بخش دیگری از این نشست زمینه سازی برای حمایت بانک ها از اعضای اتاق اهواز و همچنین فعالان اقتصادی استان خوزستان را به عنوان یکی از اهداف فعالیت کمیسیون بازار، پول و سرمایه دانست.

ضرورت انتقال منابع مالی صنایع بزرگ خوزستان به بانک های استان

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از تمرکز منابع مالی برخی صنایع خوزستان در خارج استان گفت: برای تامین مالی بهتر سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی استان، انتقال منابع صنایع بزرگ به بانک های استان ضروری است.

وی تصریح کرد: برای اینکه زمینه انتقال منابع مالی صنایع بزرگ استان از خارج به داخل استان شتاب بیشتری داشته باشد، مکاتباتی در این خصوص با استانداری انجام می شود.

شعبانی یادآورشد: برخی صنایع، درحالی منابع مالی خود را خارج خوزستان نگهداری می کنند که به زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز را از استان دریافت می کنند.

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که برخی از این صنایع نیز، کارت های بازرگانی خود را از خارج استان دریافت کرده اند.

شعبانی تاکید کرد: به منظور تقویت بخش خصوصی استان، انتقال کارت های بازرگانی صنایع بزرگ به استان نیز درحال پیگیری است.

بانک ها برای انتقال ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی چاره اندیشی کنند

وی همچنین در بخش دیگری از نشست کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به محدودیت انتقال ارز حاصل از صادرات تجار و بازرگانان به داخل کشور اشاره کرد و گفت: محدودیت های موجود، نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: شبکه بانکی برای تسهیل و کاهش مخاطرات انتقال این منابع چاره اندیشی کنند تا موانع انتقال ارز حاصل از صادرات رفع شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست، "بهروز پروین" و " فاضل بختیاری" با انتخاب اعضای کمیسیون، به عنوان نواب رییس انتخاب شدند.