اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه 18 مهر برگزار می‌شود

اتاق مشترک شنبه 01/Mehr/1402 09:48

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و روسیه روز سه شنبه 18 مهر در اتاق ایران برگزار می‌شود.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و روسیه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 18/07/1402 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت)، شماره 175 ، طبقه دهم برگزار خواهد شد.

تکمیل اعضای علی‌البدل هیات مدیره در راستای ماده 112 قانون تجارت در دستور کار این نشست است.

متقاضیان نامزدی هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، اصل درخواست رسمی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک تحویل دهند.