اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان

اتاق مشترک یکشنبه 09/Mehr/1402 13:42

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان بیست‌وهفتم مهرماه، ساعت 11 در اتاق مشهد برگزار می‌شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان روز پنج‌شنبه، 27 مهرماه 1402، ساعت 11 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سالن کنفرانس طبقه سوم ساختمان مرکزی برگزار می‌شود.

متقاضیان نامزدی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، اصل درخواست رسمی به همراه مدارک و مستندات خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک تحویل دهند.

دستور جلسه مجمع این نشست تکمیل اعضای علی‌البدل هیات مدیره در راستای ماده 112 قانون تجارت است.