اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

چشم‌انداز ده ساله کشاورزی جهان

اقتصادی شنبه 15/Mehr/1402 08:37

 گزارش چشم‌انداز ده ساله کشاورزی جهان تهیه شده در سرکنسولگری ایران در استانبول منتشر شد .