اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ تمدید شد

اقتصادی شنبه 15/Mehr/1402 09:40

با اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد.

مهلت مذکور شامل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد.