اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سمینار تخصصی آشنایی با فرصت های تجاری و بازار کشور عمان در نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری

اتاق اهواز یکشنبه 16/Mehr/1402 12:14

دکتر وکیل زاده مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره انستیتو بسته بندی ایران در این سمینار آموزشی به نحوه بسته بندی و ایجاد ارزش افزوده، زنجیره ارزش بسته بندی، جایگاه جهانی صنعت بسته بندی و همچنین انواع بسته بندی صادراتی با رویکرد کشور عمان اشاره کرد.
در ادامه نیز، شهرزاد محمدصالحی مدیر امور بین الملل اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص، آشنایی با فرصت های تجاری و صادرات مجدد از طریق عمان، شیوه های ورود به بازار عمان و همچنین مراحل ثبت شرکت در عمان توضیحاتی ارائه کرد.