اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق بازرگانی اهواز در نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری تهران، غرفه برتر شد

اتاق اهواز یکشنبه 16/Mehr/1402 12:36

در جریان اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری تهران، اتاق بازرگانی اهواز بخاطر ارائه دوره‌های آموزشی کاربردی موفق به کسب عنوان غرفه برتر شد.