اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

الزام قانونی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

اتاق اهواز شنبه 22/Mehr/1402 09:37

مشاور اتاق بازرگانی در امور بیمه و تامین اجتماعی اظهار کرد: اگر پیمانکاری دارای بدهی‌های متعدد باشد اما بدهی یکی از قراردادهای خود را تسویه کرده باشد تامین اجتماعی براساس قانون ملزم به صدور مفاصاحساب برای همان یک قرارداد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز علی ترکاشوند در نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان براساس قانون، نمی تواند از صدور مفاصاحساب برای قراردادی که بدهی آن پرداخت شده ممانعت کند.

مشاور اتاق بازرگانی اهواز در امور بیمه و تامین اجتماعی صادر نشدن مفاصاحساب را عاملی در بروز مشکلات زیاد برای جامعه پیمانکاری و فعالان اقتصادی این حوزه عنوان کرد.

صادر نشدن مفاصاحساب قراردادهای تسویه شده از سوی شعب تامین اجتماعی، تخلف است

ایمان دودانگه، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص موضوع صادر نشدن مفاصاحساب برای قراردادهای فاقد بدهی بیان کرد: اگر شعبه‌ای مفاصاحساب قرارداد تسویه شده را صادر نکند؛ مرتکب تخلف شده است.

به گفته وی، رویه قانونی در شعب به گونه ای است که نباید بدهی دیگر قراردادها مانع از صدور مفاصاحساب قرارداد تسویه شده باشد؛ بنابراین تسری دادن وضعیت یک قرارداد دارای بدهی به قرارداد دیگری که فرآیندهای تسویه شده آن طی شده در شعب تامین اجتماعی غیرقابل قبول است.

وی این موضوع را به صورت مکتوب جهت ابلاغ به پیمانکاران ارایه داد و اعلام کرد: این مساله به همه شعبه‌های تامین اجتماعی در سراسر استان یادآوری می‌شود و اگر مواردی مشاهده شود بلافاصله گوشزد و رفع خواهد شد.