اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پیام رییس اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز جهانی استاندارد

اتاق اهواز شنبه 22/Mehr/1402 10:12

بسیاری از دستگاهها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در امور اقتصادی مثمر ثمر هستند که سازمان ملی استاندارد یکی از مهمترین آنهاست. اساسا توسعه در همه ابعاد آن اعم از توسعه تاسیسات زیربنایی، تولید، صادرات، آموزش، بهداشت، واردات و... بدون رعایت فاکتورهای استاندارد بی معنا بوده و از جایگاه اعتباری لازم برخوردار نخواهد بود.

وقتی فعال اقتصادی ما درصدد صادرات نوعی محصول برمی آید، قبل از آنکه به سراغ قیمت برود، بدنبال کیفیت کالا و میزان انطباق آن با استاندارد خواهد رفت و با کسب اطمینان از درجه ی کیفی با اطمینان بیشتر اقدام به صادرات محصول خود خواهد نمود. در تجارت داخلی وضعیت به همین شکل است و بطور طبیعی محصولات با کیفیت که توسط سازمان استاندارد تایید می شوند، از جایگاه و اعتبار بیشتری نزد مشتریان بهره می برند.

بعنوان یک فعال اقتصادی که چندین دهه از عمر خود را در صنعت و تولید و فعالیت‌های مرتبط اقتصادی گذرانده ام، بر این باور هستم که نقش سازمان ملی استاندارد کالا و خدمات در تقویت اقتصاد کشور نقشی تعیین کننده بوده و به همین دلیل این سازمان باید به بهترین تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجهیزات سنجشی مدرن بهره ببرد.

از طرفی میان استاندارد و نیازهای شهروندان بویژه در بهداشت و سلامت غذایی رابطه ای مستقیم وجود دارد و هرچه بر کیفیت و دقت مجوزهای صادره از سوی آن سازمان افزوده بشود در حقیقت بر اطمینان و امنیت شهروندان افزوده خواهد شد.

بر این اعتقاد هستم که هماهنگی و ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی با هدف هم افزایی و تحقق اهداف مشترک امری مطلوب بوده و ما در اتاق بازرگانی اهواز  در این امر پیشگام خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد فاصله تولیدکنندگان عضو اتاق بویژه آندسته از آنها که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند را با سازمان مزبور کم کنیم. فایده این ارتباط ارتقای هرچه بیشتر درجه ی کیفیت محصولات تولیدی است.

اینجانب به نمایندگی از طرف هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و همه فعالان اقتصادی استان خوزستان، ۲2 مهر که به روز استاندارد اختصاص دارد را به مسئولان و کارکنان آن سازمان تبریک و تهنیت عرض کرده، برای همه آن عزیزان موفقیت روزافزون آرزومندم.

 

محمد جواد امانی

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز