اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

خدمات ارز آور از مالیات معاف شد

اقتصادی دوشنبه 24/Mehr/1402 08:19

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ارائه خدمات داخلی یا خارجی که ارز آور باشد از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اگر ارائه خدمات داخلی یا خارجی منجر به ورود ارز به کشور شود به عنوان صادرات تلقی شده و معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده است و مالیات و عوارض نهاده‌های آن مسترد می‌شود.

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده خدماتی که ارز وارد کشور می‌کنند، بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات ارزش افزوده خدمات، مقرر می‌گردد:

فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت‌های ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (۱۰) این قانون، چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور به عنوان صادرات، معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود.