اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

الزام قانونی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

اتاق اهواز دوشنبه 24/Mehr/1402 08:40

مشاور اتاق بازرگانی در امور بیمه و تامین اجتماعی در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اگر پیمانکاری دارای بدهی‌های متعدد باشد اما بدهی یکی از قراردادهای خود را تسویه کرده باشد تامین اجتماعی براساس قانون ملزم به صدور مفاصاحساب برای همان یک قرارداد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به گفته علی ترکاشوند اداره کل تامین اجتماعی استان براساس قانون، نمی تواند از صدور مفاصاحساب برای قراردادی که بدهی آن پرداخت شده ممانعت کند.

مشاور اتاق بازرگانی اهواز در امور بیمه و تامین اجتماعی صادر نشدن مفاصاحساب را عاملی در بروز مشکلات زیاد برای جامعه پیمانکاری و فعالان اقتصادی این حوزه عنوان کرد.